Čo je to systemická práce a akými pravidlami sa riadi každý systém aby prežil to je téma dnešného čítania.

Konštelačná práca sa vyvíja a konštelácie dostali prívlastok “systemické”. Čo znamená prívlastok systemický? Najjednoduchšou odpoveďou je, že sa na systém a problémy, ktoré sa v ňom objavujú pozeráme z väčšej diaľky, z nadhľadu, preskúmavame okolie systému, pýtame sa po časových súvislostiach … . 

V systemickej práci nehovoríme o tom čo je dobré a čo zlé. To, čo sa v systémoch deje je tak, ako to je.

Čo to teda je „systemická práca“?  

Je to hlboká intuitívna práca s klientom, počas ktorej mu kouč vytvára priestor na rozšírenie existojúcich hraníc v ktorých je klient dnes schopný sa pohybova. 

Rozšírením hraníc klient získava nadhľad a začína sa na svoju situáciu dívať z iného uhla. Na konci dňa je klient bohatší o širšie súvislosti v ktorých je schopný vnímať seba a svoje okolie. 

Aby sme mohli preskúmať širšie súvislosti, kladieme otázky:

Prečo sa toto deje?  

K čomu to slúži? 

Aké sú výhody tohto problému?  

Kto alebo čo si cez tento problém vyžaduje pozornosť?

“Každý systém je súčasťou iného väčšieho systému.”

Ako príklad si môžeme uviesť firemné prostredie. Tím, v ktorom pracujete je systém, ktorý patrí do väčšieho systému. Napr. oddelenie patrí do úseku, niekoľko úsekov patrí do rezortu, rezorty tvoria firmu. Všetky časti firmy sa navzájom ovplyvňujú. A tento model sa rozvíja ďalej. Firmy rovnakého zamerania tzv. rezort, rezorty tvoria systém hospodárstva štátu. 

Mestá a obce tvoria okresy, okresy tvoria …., štáty tvoria svetadiely, svetadiely tvoria svet.

Ja a systémy

Hovorí sa, že kone počas svojho života žijú v priemere v 1,8 systémoch. My ľudia priemerne v 20 systémoch.

Počítajte – rodina, škôlka, škola, stredná škola, univerzita, partia kamarátov z detstva, klub, spevokol, prvé zamestnanie, druhé zamestnanie …, vlastná rodina, ….

 Ste súčasťou systémov

Do rodinného systému sa narodíte a navždy ste jeho súčasťou, i vtedy ak sa s rodinou prestane rozprávať alebo odídete ďaleko do inej krajiny. Naopak, ak podpíšete pracovnú zmluvu v novej práci, stanete sa súčasťou firemného systému a viete z neho kedykoľvek odísť, hoci sa stáva, že vás po odchode ďalej ovplyvňuje a tým zabraňuje vášmu pokroku. 

Súčasťou systémov ako sú spolky, kluby a podobne sa stanete prijatím členstva. Z každého z nich viete odísť. 

Každý systém, do ktorého patríte vás nejakým spôsobom ovplyvňuje a v každom z nich sa správate inak. Doma v rodinnom prostredí sa správate inak ako keď prídete do práce, alebo idete hrať futbal do klubu. 

O pravidlách systému si napíšeme v pokračovaní nášho blogu…