Popis podujatia

Integračné konštelácie Génových kľúčov //

Ako uvidieť to skryté v nás//

A nad soľ vzácnejšie sú pre človeka nite,
keď nemá, čím by prišil záplatu
na to, čo bolí, čo má zostať skryté
jak chromá ruka pod rukávom kabátu.

Nite, Miroslav Válek

Slovenský básnik Miroslav Válek bol triednym básnikom. Možno tým, že Pavol Hammel zhudobnil jeho báseň „Po písmenku“ a my sme na gymmáziu mali vlastnú triednu kapelu, ktorá ju mala v repertoári, možno to bola tragika ozývajúca sa z Válkových básní, verše bývalého ministra kultúry upútavali. A nielen mňa.

Dnes, keď sa obzriem, môžem povedať, že dráma mladosti bola krásna a bola to ilúzia.

Zároveň s touto drámou bola v našich životoch prítomná odvaha, nadšenie, túžba a láska a preto sme sa neutopili. No niečo utopené zostalo. To, s čím sme sa nevedeli vysporiadať inak, než snažiť sa zabudnúť, nevidieť. Tak, ako píše Válek. Zakryť, aby sme nemuseli vnímať, že nemôžeme robiť to, čo by sme chceli. Lebo v tých časoch boli niektoré veci možné iba v prípade, ak ste sa vzopreli systému.

Systém (štátu)  sa odvtedy nezmenil, iba upravil svoju tvár a robí to doteraz. Stále sme vyzývaní prejavovať mu lojalitu a stále sa dostávame do menších, či väčších rozporov s ostatnými systémami, v ktorých žijeme. Rodina vyžaduje dodržiavanie pravidiel a vyznávanie presvedčení, ktoré môžu byť iné než čo očakáva zamestnávateľ, alebo partia kamarátov.

Rozpor v požiadavkách jednotlivých systémov nás môže privádzať do stresu a niekedy až na hranu, kde robíme rozhodnutia zásadne ovplyvňujúce náš život. Tak sa prejavujú evolučné prúdy. V prípade ak s nimi prirodzene neplynieme nás život vedie k vývoju prostredníctvom silného tlaku.

Génové kľúče sú jedným z nástrojov, ktoré nás evolúciou sprevádzajú. Prijať ich múdrosť vieme kontemplovaním a použitím tiež použitím metódy integračných konštelácií. Obe metódy umožňujú prijatie prostredníctvom tela, zápisu do našich štruktúr, vykonaním zmien, ktoré sa začnú v našich životoch zrkadliť.

Zmeny, ktoré začínajú v mysli a zakončia svoju púť v tele nás posilňujú a posúvajú vo vývoji. Tak prinášame prospech nielen sebe. Prinášame do kolektívneho vedomia kúsok prekráčanej a prežitej cesty, ktorá posúva celé ľudstvo. To je výzva pred ktorou stojíme každý deň.

Eva

Čo sú to integračné konštelácie?

Je to konštelačný formát, v ktorom sa zástupcovia nepohybujú. Klient si vyberie génový kľúč s ktorý chce pracovať a zástupcu za Tieň, Dar a Siddhi tohto kľúča. So zástupcami udržiava očný kontakt a oni prostredníctvom pocitov, slov, pohybov vykonaných na mieste prinášajú klientovi informácie.

Tento typ konštelácií je možné použiť aj v individuálnej práci.

Čo budete potrebovať?

Podujatie môže byť organizované ako online akcia alebo sa stretneme osobne.

Online stretnutie prebieha na platforme ZOOM a nepotrebujete k tomu nič iné, než pripojenie k WI-FI a zariadenie s kamerou a mikrofónom. Na osobné stretnutie je postačujúce prísť .

Čo je nového?

Na blogu nájdeš príspevky o tom ako sa Génové kľúče prejavujú v našich životoch. Ďalšie nové informácie zverejňujeme v priestore webu. Nemusíš zisťovať či je zverejnený nový príspevok, stačí keď sa prihlásiš k odberu. Radi ti pošleme notifikáciu.

Odoberanie noviniek

Ak si prajete pravidelne dostávať novinky o našich aktivitách emailom, vyplňte a pošlite nám formálar.

GDPR

Vaše prihásenie k odberu informácií zo stránky Génové kľúče Slovensko prebehlo úspešne.