Ešte väčšia podpora

Pulz //

Pulz vychádza zo syntézy astrológie, I-tingu a 64 hexagramov a predstavuje archetypy 64 génových kľúčov.

Sleduje aktuálne astrologické súradnice a hovorí o génovom kľúči, ktorým slnko práve prechádza na svojej ceste cez všetkých 64 génových kľúčov v rámci jedného roka.

Slnko prejde jedným z génových kľúčov približne za päť a pol dňa a približne jeden deň putuje každou zo 6 línií. Cesta slnka sa v hologenetickom profile odzrkadľuje v oblasti Životnej úlohy ako číslo génového kľúča a jeho línie.

Pulzácia génových kľúčov prináša do nášho sveta témy na spracovanie a príležitosti využiť ich ako podporu. Každý kľúč je inšpiráciou, motiváciou, či cestou pre integráciu – prijatie každej našej časti a objatie samých seba s láskou bez podmienok. Naša cesta vedie od Tieňa k Siddhi cestou Daru.

Génový kľúč 34

22. 11. – 27. 11. 2022

Neohraničenosť – Sila – Vznešenosť

Keď sme v súlade so stabilitou jadra nášho tela, prostredníctvom našej chrbtice a dychu, hlboko ukotvení v našom centre v bruchu, vtedy jednoducho vieme. Je to tajomstvo. Je to kinestetické poznanie nášho tela a je obrovské. Cíti pravdu v každej bunke. To je sila. Tu nejde o vystavovanie, hoci sa to nedá skryť. Človek pohybujúci sa zo svojho stredu, hovoriaci zo svojho stredu, má okolo seba hmatateľné pole sily. Sila spočíva v sebaistote. Keď vieme na takejto fyzickej úrovni, odpoveď je vždy jednoduchá, pretože neprichádza cez myseľ. Vychádza z nášho centra. Je to poznanie bez námahy alebo plynulý pohyb.

64 ciest

Preklad Eva Baluchová

Pozn.: Kinestetický pocit je pohybový pocit, nevyhnutná súčasť a v istom zmysle základ vnemových celkov. Pohybová reakcia, ktorej nositeľom je kostrové svalstvo, slúži objektivizácii zrakových, sluchových a iných pocitov. Sledovanie objektov (aj ľudí) takýmto spôsobom umožňuje kinestetickému typu človeka určiť ich vzájomné vzťahy v priestore a čase.

Génový kľúč 14

17. 11. – 21. 11. 2022

 

Kompromis – Kompetencie – Hojnosť

 

Život je plný vonkajších kompromisov. Žiť bez vonkajších kompromisov by bolo veľké sebectvo.
Vnútro je miestom, kde objavíme zlato v momente, keď sa naučiíme prekonávať svoje sebecké sklony ku kompromitácii nášho vyššieho ja, našej integrity. Žiť bez vnútorných kompromisov znamená žiť život v hlbokej cti a cnosti. V konečnom dôsledku ide o záležitosť srdca. Urobili sme kompromis v láske? Čo by v tejto situácii urobila láska?

64 ciest
preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 43

11. 11. – 16. 11. 2022

 

Hluchota – Vhľad – Zjavenie

Čím viac dovolíte aby vo vašom živote pôsobila láska, tým viac sa vám bude zdať, že vo váš prospech pracuje náhoda. Keď milujete totálne a bezpodmienečne, tak sa aj náhoda ukáže ako ilúzia a za všetkým sa odhalí základná kozmická geometria – kozmometria. Až vtedy sa vaše načasovanie stane dokonalým. Čo sa dovtedy zdalo byť náhodou začnete vnímať ako aspekt holografického vesmíru, ktorý rozvíja svoje tajomstvo prostredníctvom vášho života.
Génové kľúče
preklad Eva Baluchova

Génový kľúč 1

6. 11. – 10. 11. 2022

Entropia- Sviežosť – Krása

To, že prvý génový kľúč našej vnútornej Knihy života je venovaný tvorivosti, hovorí o ľudskom druhu ako celku. Sme stvorení prekonávať tieňové stavy vo svojom vnútri, aby sa tak mohol prejaviť náš skutočný génius a aby sme svetu priniesli svojho ducha. Nakoniec, vďaka individuálnej tvorivosti, opustia všetky choroby a negatívne vzorce túto planétu. Skutočný význam sviežosti je byť čistou nádobou pre tvorivý proces tak, aby cez vás mohla prúdiť evolúcia a nachádzať cestu k trvalému stavu konečnej lásky, krásy a jednoty.
Génové kľúče

Génový kľúč 44

31. 10. – 5. 11. 2022

Narušovanie- Súhra – Synarchia

Dar Súhry napomáha uvedomiť si, kto patrí do vášho života. Keď niekoho stretnete po prvýkrát a zdá sa vám známy, je to preto, že jeho telesná schránka patrí do vašej fraktálnej línie. V rámci väčšieho tela majú vaše bunky spoločné úlohy. A pôjdeme ďalej, ak by ste dokázali okolo seba zostaviť svoj vlastný skutočný fraktál, potom by dynamika tohto tímu bola úchvatná. V rámci skupiny by panovala úplná dôvera alebo v rámci rodiny úplná láska.
Kniha Génové kľúče
preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 28

25. 10. – 30. 10. 2022

Bezcieľnosť – Rovnováha – Harmónia

Krása je v tom, že nesmrteľnosť je zaručená tak či tak, či už sme alebo nie sme vo fyzickom tele. Vedomie nepotrebuje lokalitu, aby mohlo zažiť nesmrteľnosť. Nesmrteľnosť je jednoducho vzduch, ktorý vedomie dýcha. Nie je to dokonca nič nezvyčajné. Jediné, čo môžete povedať, je, že jednoducho je.

Úryvok zo 64 ciest

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 50

20. 10. – 24. 10. 2022

Korupcia – Rovnováha – Harmónia

Žiadnemu génovému kľúču nemožno skutočne porozumieť bez pochopenia ostatných, a preto je také dôležité spoznať podstatu každého z nich. Jediná molekula DNA v archetypálnej chemickej podobe obsahuje každý zo 64 Darov, a teda každý z nich na určitej úrovni rezonuje aj vo vašej bytosti.
Je zaujímavé všimnúť si vzťah medzi 50. Darom Rovnováhy a 59. Darom Intimity. V istom zmysle 50. dar uchováva plán rovnováhy, zatiaľ čo 59. dar ho realizuje. Spojenie môžete vysledovať aj vo frekvencii tieňového vedomia a nájsť hlboké prepojenie medzi 59. Tieňom Nepoctivosti a 50. Tieňom Korupcie. Intimita je kľúčom k prejavovaniu rovnováhy vo svete. Intimita sa v tomto kontexte vzťahuje na poctivosť v interakcii s ostatnými. Dôležitou úlohou poctivosti je vytvoriť čistú skupinovú auru, v ktorej sú všetky skryté zámery vyložené na stôl. Bez toho nie je možné dosiahnuť skutočnú rovnováhu.
64 ciest

Génový kľúč 32

14. 10. – 19. 10. 2022

Zlyhanie – Zachovanie – Posvätná úcta

Dar zachovania hovorí o štepení. Najsilnejšími sú rastliny, ktoré zaštepíme ako mladý púčik na starý podpník. 32. Dar je priťahovaný starým, tradičným, rodovým, nie však samoúčelne. Existujú veci z našej minulosti majúce hlbokú hodnotu a ktoré naozaj stoja za to, aby sme ich živili pre budúce generácie. Vytvoriť niečo hodnotné alebo zachovať niečo hodnotné pre budúce generácie je ten najkrajší spôsob trávenia života.
64 ciest

Génový kľúč 48

3. 10. – 7. 10. 2022

Nedostatočnosť – Vynaliezavosť – Múdrosť

Nemôžeme sa chytiť múdrosti. Unikne nám ako klzká ryba, a ak z nej urobíme poznanie, už to nebude múdrosť. Bude skostnatená a bude mať len obmedzené využitie. Múdrosť je nekonečne užitočná. Hovoríme o perlách múdrosti, a presne také sú – nekonečne kvapkajú z nebies. Krása múdrosti spočíva práve v jej pominuteľnosti. Pretože vybuchuje ako mydlové bubliny, nemožno ju zachytiť, chytiť ani zhmotniť. Múdrosť vyžaruje zo všetkého, aj z tých najmenších vecí. Slimák má viac múdrosti než najväčší logik.
Richard Rudd, 64 ciest

Génový kľúč 18

27. 9. – 2. 10. 2022

Posudzovanie – Integrita – Dokonalosť

Vyčistená myseľ je vzácna vec. Celistvá myseľ má úžasnú silu slúžiť svetu. To je to, čo v skutočnosti myslíme pod pojmom genialita. Naše IQ sa rozširuje, keď znovu nájdeme svoj vyšší životný cieľ v našom živote. To je ďalší význam pojmu integrita – mať hlbokú vnútornú stabilitu, byť pevne ukotvený v pocite vnútorného zámeru a tento pocit vyžarovať cez naše držanie tela, pohyby a prítomnosť.
Richard Rudd, 64 ciest

Génový kľúč 46

21. 9. – 26. 9. 2022

Vážnosť – Pôžitok – Extáza

Život je ako krabica plná nespočetných pôžitkov a radostí. Tento GK riadi kľúčové vývojové obdobie nášho detstva medzi narodením a 7. rokom života. Je to základné štádium stavby nášho fyzického tela a vnútorných orgánov. Pomocou Génových kľúčov a konkrétne vo Venušinej sekvencii môžeme hĺbkovou kontempláciou znovu zažívať niektoré výzvy tohto detského obdobia. V tomto procese môžeme prepísať naše prvotné odtlačky a tým položiť základy novej kópie nás samotných v našej DNA. Základným kameňom je energia Pôžitku.
úryvok zo 64 Ciest
preklad Boris List

Génový kľúč 6

15. 9. – 20. 9. 2022

 

Konflikt – Diplomacia – Mier

Zdravý vzťah vychádza z rovnováhy medzi pólmi yinu a yangu, prijímania a dávania, počúvania a vyjadrovania. Konflikt nastane, keď sa táto rovnováha stráca. Dar diplomacie je o schopnosti bezprostredne uplatniť potrebné množstvo dávania a brania v zmysle udržania mieru. Napríklad, keď sa niekto vo vzťahu zachová agresívne, diplomatickým protiopatrením je absorbovanie agresie a vrátenie energie späť bez akéhokoľvek pridávania. Najlepším spôsobom je taktnosť. Úprimnosť nesie výnimočnú silu a je jedným z kľúčov k Diplomacii. Ďalším kľúčom je načasovanie. Musíme byť úprimný správnym spôsobom a v správnom čase.
úryvok z Génových kľúčov
preklad Boris List

Génový kľúč 47

10. 9. – 16. 10. 2022

Nátlak- Transmutácia – Transfigurácia

Keď sa obrátime do vnútra a stretneme sa so semienkom toho, čo sa prejaví navonok, tak to naše vedomie môže zastaviť a transmutovať. Preto sa hovorí, že našou meditáciou, uvedomením, dychom, alebo sprítomnením môže zhorieť naša karma. Je to veľká záhada alchýmie – musíme uznať Tieň ktorý nesieme, aj keď vôbec nie je náš. Jednoducho je súčasťou nášho tela. 47. GK veľmi dobre zachytáva podstatu transformačnčnej cesty frekvenčnými úrovňami. Každý Tieň obsahuje Dar. Dar Transmutácie nastáva keď plnšie vstupujeme do prítomného okamihu.
úryvok zo 64 Ciest
preklad Boris List

Génový kľúč 64

4. 9. – 9. 9. 2022

Zmätok – Predstavivosť – Osvietenie

Zmätok sám o sebe je celkom prirodzený stav. Starovekí alchymisti ho nazývali massa confusa, chaos elementov, ktorý hovorí o prvotnom vírení pred zrodením vesmíru. Zmätok je stav bez poriadku, či štruktúry, kde sa vlní číra potencionalita. Iba keď sa ľudská myseľ pokúša tento stav interpretovať, stáva sa mätúcim. Ak sme schopní pozrieť sa na tento primárny stav vedomia bez akéhokoľvek zapájania svojej mysle, tak uvidíme jeho skutočnú podstatu prejavujúcu sa ako 64. Siddhi – Osvietenie.
úryvok zo 64 Génových kľúčov
preklad Boris List

Génový kľúč 40

29. 8. – 3. 9. 2022

Vyčerpanosť – Rozhodnosť – Božská voľa

40. Dar Rozhodnosti je predovšetkým o dávaní sebe. V konečnom dôsledku je o hlbokom telesnom uvoľnení. Výborne vyvažuje službu svetu a potreby vlastného užívania si života. Skutočná rozhodnosť však nie je možná, pokiaľ sa nevieme uvoľniť. V súčasnom hektickom svete si mnoho ľudí zamieňa slovo odpočinok s uvoľnením. Všetci potrebujeme odpočívať, no pravdepodobne omnoho viac sa potrebujeme uvoľniť. Odpočinok umožňuje dobitie nášho fyzického tela a uvoľnenie umožňuje aby sa znovu nabili aj naše jemnohmotné telá. Keď sa úplne uvoľníme, zabezpečujeme si emocionálne, aj mentálne zdravie a tým aj naše telesné zdravie.

úryvok z Génových kľúčov
preklad Boris List

Génový kľúč 59

23. 8. – 28. 8. 2022

Nepoctivosť – Intimita – Transparentnosť

 

Intimita je kľúčom k prejaveniu rovnováhy vo svete. V tomto kontexte sa intimita týka úprimnosti vo vzahoch a interakcii s druhými. Hlavnou úlohou úprimnosti je vytvorenie čistej skupinovej aury v ktorej sa ukážu všetky skryté programy. Bez toho nemôže byť nikdy dosiahnutá skutočná rovnováha.

úryvok z Génových kľúčov
preklad Boris List

Génový kľúč 29

17. 8. – 22. 8. 2022

Polovičatosť – Odovzdanie – Oddanosť

Frekvencia Daru je o živote zo srdca, čo znamená, že risk je jeho neoddeliteľnou súčasťou. To robí život zábavným. Programovacím partnerom je tu Ľahkosť. Našou úlohou je oddať sa naplno každej skúsenosti. Je to Dar Odovzdania. Skutočné odovzdanie nesúvisí s budúcnosťou, ktorá tu ešte nie je, pretože pravde sa môžeme odovzdať iba v prítomnom okamihu.
úryvok zo 64 Ciest
preklad Boris List

Génový kľúč 4

12. 8. – 16. 8. 2022

Neznášanlivosť – Porozumenie – Odpustenie

To ako v súčasnosti vnímame odpustenie je len drobným tieňom v porovnaní s nesmiernosťou 4. Siddhi. Čisté odpustenie je univerzálnym všeliekom žiariacim vo všetkých smeroch naprieč časopriestorom. Je konečnou odpoveďou, ktorá ukončuje všetky otázky. Keď prvotné atómy odpustenia napokon doputujú späť k úplnému začiatku času, tak sa svet, ako ho dnes poznáme začne rozpúšťať. Keď je všetko odpustené, samotné odpustenie už viac neexistuje a zostáva len holá pravda.
úryvok z Génových kľúčov
preklad Boris List

Génový kľúč 7

6. 8. – 11. 8. 2022

Rozdelenie – Vedenie – Cnosť

Ľudia so siedmym darom nie sú pri vedení na čele, ale riadia energiu samotnej skupiny. Vytvárajú priestor, v ktorom sa môže organická tímová harmónia rozvíjať sama od seba, a to s minimálnymi zásahmi. Často sa uspokoja s tým, že umožnia iným s potrebným nadaním, aby stáli v centre pozornosti, zatiaľ čo oni vedú potichu zo zákulisia, a v tomto zmysle je 7. génový kľúč archetypom moci za trónom. To je skutočný význam Vodcovstva – dôverovať životnému procesu, namiesto toho, aby sme veci vynucovali preberaním kontroly. Táto schopnosť odovzdať sa samotnému životu je základom skutočného vedenia.

 Génové kľúče

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 33

31. 7. – 5. 8. 2022

Zabúdanie – Bdelosť – Odhalenie

Hlavným rozdielom medzi kontempláciou a buďto meditáciou, alebo praktikovaním bdelosti je to, že kontemplácia využíva myseľ aktívnym spôsobom. Pri bdelosť využívame vnútorné pozorovanie našej mysle, emócií a tela, ale pri kontemplácii tiež robíme niečo aktívne. Kontemplácia zapája silu mysle, emócií a tela. Pritom sa miešajú a využívajú ich energie, aby sa zvýšil stav sebauvedomenia, slobody a všeobecnej prosperity. Takže skutočná sila kontemplácie je v tom, že sa prirodzene premení na rozhodný čin, ktorý prináša základné zmeny v našom živote.
úryvok z Umenia Kontemplácie
preklad Boris List

Génový kľúč 31

25. 7. – 30. 7. 2022

Arogancia – Vodcovstvo – Pokora

Génový kľúč 31 je o učení sa pokore a učení sa padnúť s Milosťou. To sú skúsenosti, ktoré, v mojich očiach formujú dobrého vodcu. Na mňa neurobí dojem dokonalý svätec, ale skôr ma zaujíma padlý svätec, ktorý sa po svojom páde dvihne a udržiava svoje srdce otvorené. Takí sú skutoční vodcovia. Tí, čo môžu upadnúť a vyniesť sa znovu nahor. Vyžaduje to zvláštny druh sily a je to skutočná cesta každej ľudskej bytosti.
úryvok zo 64 Ciest
preklad Boris List

Génový kľúč 56

19. 7. – 24. 7. 2022

Rozptýlenie – Obohatenie – Opojenie

Kontemplácia nás niekedy učí povedať s otvoreným srdcom jasné „nie“.
Niekedy nás naša intuícia vedie smerom, ktorý môže sklamať očakávania, alebo priania ostatných. V takých prípadoch potrebujeme mať jasno vo svojom rozhodnutí, aby sme sa nestali obeťou viny. Môžeme si pomôcť zdvorilosťou a vďačnosťou, ale, keď je naše jasné rozhodnutie vyladené vo vyššej harmónii, nemusíme sa ospravedlňovať, vymýšľať dôvody a snažiť sa o to, aby sa druhí cítili lepšie.
Najlepšie je byť otvorení, srdeční a úprimní.
úryvok z Umenia Kontemplácie
preklad Boris List

Génový kľúč 62

13. 7. – 18. 7. 2022

Intelekt – Presnosť – Nepoškvrnenosť

Tento Dar je predovšetkým o presnosti vedomia. Je o schopnosti vidieť, ktoré vzorce rezonujú s pravdou, a ktoré vzorce sú nepravé, ako strašiaky v poli.
Jedna časť účelu tohto daru je označiť to, čo je falošné a druhá je usporiadať informácie, štruktúry a ľudí aby boli v dobrom vzťahu s vyššou harmóniou. Tento dar vždy obsahuje lásku. Láska je jediný spôsob ako rozobrať výtvor Intelektu – ilúziu maya.
Pred časom som vytvoril nový termín pre druh myslenia 62. Daru a nazval som ho SÚMYSLENIE. Je to schopnosť simultánne myslieť naprieč mnohými dimenziami. Myslieť srdcom.
úryvok zo 64 Ciest
preklad Boris List

Génový kľúč 53

7. 7. – 12. 7. 2022

Nezrelosť – Expanzia – Nadbytok

Dar Expanzie je o rozširovaní bdelosti, lásky a tvorivosti. Tieto tri kvality tvoria dokonalú harmóniu. Bdelosť bez lásky môže byť krutá, láska bez bdelosti môže byť bolestivá a tvorivosť bez lásky môže byť bezohľadná. Expanzia v skutočnosti hovorí o dozrievaní nášho ducha. Keď duch dozrieva, náš život sa prirodzene posúva k rovnováhe. Život je holistický, ale my máme tendenciu svoje životy rozčleňovať. Na svoje vzťahy myslíme ako na jednu vec a na rodinu, prácu, alebo zdravie ako na iné oblasti, ale všetko je to jedna celistvosť. Rozširovanie sa iba v jednej oblasti života vytvára nerovnováhu. Zrelosť znamená umožniť, aby sa rozširovanie vlnilo celým našim životom. Tajomstvom toho je žiť zľahka a bez námahy. Expanzia prichádza bez námahy a objavuje sa prirodzene, pomaly, potichu. Prináša skôr kľud, než vzrušenie. Prináša skôr jednoduchosť, než zložitosť. Prináša skôr perspektívu, než ambície. Všetko to prichádza prostredníctvom spomalenia.
úryvok zo 64 Ciest
preklad Boris List

Génový kľúč 63

1. 7. – 6. 7. 2022

 

Provokácia – Dynamizmus – Oslobodenie

Provokatívna energia tohto génového kľúča vo vyšších frekvenciách už viac nie je reaktívna, ale je použitá v službe vyprovokovania tvorivosti a slobody v ostatných. Energia 39. Daru sa neobáva bolestivých pocitov druhých, ak im to pomôže vyslobodiť sa z nízkofrekvenčných vzorcov.
Tlak Dynamizmu vytvára viac dynamizmu. Skutočnou esenciou tohto daru je dotyk ducha v druhých ľuďoch, aby sa vymanili zo svojho väzenia a povstali do vyšších energetických úrovní slobody.
úryvok z Génových kľúčov
preklad Boris List

Génový kľúč 52

25. 6. – 30. 6. 2022

Stres – Zdržanlivosť – Pokoj

Dá sa povedať, že čím väčšia je sila, tým dlhšie trvá klíčenie. Napríklad semienko tisu a semienko slnečnice sú veľkosťou rovnaké, no slnečnica narástie do plnej veľkosti za pár mesiacov, strom tisu má hĺbku a je zložitejší, začne klíčiť a rásť iným tempom, vo svojom vlastnom načasovaní. Tisu môže trvať aj 10 rokov, kým narastie do veľkosti slnečnice, ale môže žiť aj 5 tisíc rokov. Tak je to aj so všetkými ľudskými ideami a činmi.
úryvok z Génových kľúčov
preklad Boris List

Génový kľúč 15

20. 6. – 24. 6. 2022

Otupelosť – Magnetizmus – Kvitnutie

 
Dar Magnetizmu by sme mohli popísať ako bytostnú schopnosť vplývať a nechať sa ovplyvňovať prostredníctvom aury. Ako povedal Goethe: “ Všetko živé vytvára okolo seba atmosféru“. Všetky živé formy vyžarujú bioenergetické polia, ktoré interagujú so svojim okolím vďaka geometrickým zákonom. 15. Dar odomyká silu aury, aby sa viedli a prenášali informácie medzi rozličnými formami života.
Čím viac naša aura rezonuje s prirodzenými zemskými frekvenciami, tým viac sa rozšíri a prinesie spojenie s mnohými skrytými úrovňami a realitami prírody. Napokon, keď sa frekvencia našej aury vyladí do dokonalej rezonancie, prepojí sa so samotnou zemskou mriežkou a naše vedomie sa exponenciálne rozšíri a stane sa jednou s Gaiou a jej bytosťami.
úryvok z Génových kľúčov
preklad Boris List

Génový kľúč 12

14 .6. – 19. 6. 2022

Márnosť (Ješitnosť) – Rozlišovanie – Čistota

Siddhi je božskou esenciou života a 12. Siddhi nám odhaľuje, že našou podstatou je Čistota, ktorá sa skrýva práve v Márnosti. Jedinou skutočnou čistotou je čistota srdca. A nikto a nič nám ju nemôže vziať. Nezáleží na tom, čo kto urobí, alebo v akých hrozných podmienkach človek žije, čistoty srdca sa nič nedotkne – to je čarovné uvedomenie, ktoré prináša 12. Siddhi. Inými slovami, môžu nás zavrieť do väzenia, alebo nám čokoľvek urobiť, ale našu lásku nezastavia. Pretože keď sa dotýkame svojho srdca a skutočne sa naň vyladíme, potom sa všetky naše vzťahy aj naše dilemy okamžite vyriešia. Ničím, ani nikým zvonku nemôžeme byť poškvrnení, pretože nič vonkajšie neexistuje. Všetko sme to len my sami. Je to manifestácia jednoty.
úryvok zo 64 Ciest
preklad Boris List

Génový kľúč 35

2. 6. – 6. 6. 2022

Hlad – Dobrodružstvo – Neohraničenosť

Záhady vesmíru, času a priestoru nikdy nevyrieši žiadna myseľ, pretože myseľ je len malým odrazom týchto záhad.  Srdce, alebo čo niekto volá srdečná myseľ je jediným aspektom v ľudskej bytosti, ktorá môže odomknúť tajomstvo neohraničenosti.
Čo nám môže 35. Siddhi povedať? Môže nám povedať, že čistá bezpodmienečná láska prelomí všetky kozmické zákony. Kedykoľvek ochutnáme čo i len zlomok takejto lásky, čokoľvek sa stne možným.
úryvok z Génových kľúčov
preklad Boris List

Génový kľúč 16

27. 5. – 1. 6. 2022

Ľahostajnosť – Všestrannosť – Majstrovstvo

Génový kľúč 16 sa učí holograficky, tým že používa a prepája telo, srdce aj myseľ. Akonáhle je ľahostajnosť premenená, prirodzený talent a všetky schopnosti môžu začať slúžiť celku a nie len individuálnej sláve a bohatstvu.
Tento génový kľôč je o znamenitosti a prosperite. A skutočne prosperujeme iba ak vo svojej úplnosti pomáhame a slúžime aj ostatným. Veľmi veľa ľudí vo svete si myslí, že pomáhajú celku, no keďže ho nepočúvajú a nevidia širší obraz, neuvedomujú si, že mu vôbec nepomáhajú. Slúžiť životu znamená rešpektovať všetky úrovne spoločnosti a ctiť si celú niť života. Znamená to uvedomenie prepojenosti všetkých vecí a foriem života. A práve z tejto holografickej múdrosti vyrastá dar Všestrannosti.
úryvok zo 64 Ciest
preklad Boris List
Pulz GK 16

Génový kľúč 20

20 21. 5. – 26. 5. 2022

Povrchnosť – Prítomnosť – Sebaistota

Životom v tieni strávime nesmierne množstvo času a iba občas sa zastavíme aby sme si vychutnali slnko. Tak sa veci majú, je to normálne a prirodzané. Evolúcia sa vyvíja vo svojom vlastnom čase. Tvar tohto hexagramu je ako oblúk, či veža a v starovekej Číne boli takéto veže naprieč celou krajinou. Tento symbol reprezentuje výhľad z výšky na ríšu. Oblúk značí otvorenosť a pozvanie na prechod z jedného priestoru do druhého. To je presne to, čo tento GK predstavuje – volá nás z našej hĺbky, aby sme sa vydali na vyššiu cestu – cestu vedomia.
Bytosti žijúce plne v prítomnosti priamo ovplyvňujú vzduch okolo seba a vyžarujú harmóniu, ktorá pôsobí na všetky časti vesmíru. Sú ako vánok, ktorý jemne fúka naprieč zemským povrchom.
úryvok zo 64 Ciest
preklad Boris List

Génový kľúč 8

15. 5. – 20. 5. 2022

Priemernosť – Štýl – Výnimočnosť

Skutočný rebel uvoľňuje svoje vnútorné svetlo, nemá v sebe ani náznak napodobovania a neustále prekračuje všetky definície toho kým je. Rebeli nevstúpia dvakrát do tej istej rieky. Naozaj idú cestou, ktorá nie je vychodená.
Frekvencia Daru uvoľňuje veľkú vlnu tvorivosti. Je to atómový výbuch, ktorý nastane, keď sa všetky definície o tom kým sme začnú taviť. Tým vstupujeme do ďalšej dimenzie, v ktorej je spôsob života oveľa viac poburujúci, než čokoľvek, čo sme si kedy o sebe predstavovali.
8. Dar je Darom Štýlu a skutočný štýl je vždy rebelský, pretože neustále pretvára sám seba.
úryvok zo 64 Ciest
preklad Boris List

Génový kľúč

23 10. 5. – 14 .5. 2022

Zložitosť – Jednoduchosť – Kvintesencia

Pomyslite na osobu, alebo na ľudí, ktorých poznáte, alebo o nich snívate, ktorí majú jednoduchý život. Uvažujte o prvkoch takého života ktoré vás oslovujú a po ktorých tajne túžite. Postupne premieňajte svoj život k takému obrazu a buďte opatrní voči volaniu sirén súčasnej modernej kultúry. V pohode sa s ňou hrajte, užívajte si jej technológie a novinky, no buďte pozorní, aby ste sa nestali obeťou jej marketingu.
Moderná kultúra chce aby ste mali zložitý život a chce, aby ste míňali, míňali a míňali … .
A potom skončíte vyhadzovaním, vyhadzovaním a vyhadzovaním … .
Buďte rebeli.
Buďte silní.
Buďte jednoduchí.
úryvok zo 64 Ciest
preklad Boris List

Génový kľúč 2

4. 5. – 9. 5. 2022

Vykoľajenie – Orientácia – Jednota

Na úrovni Tieňa veríme, že chyby existujú, veríme, že vieme viac než život sám, že máme kontrolu a nesieme celý svet na svojich ramenách. 2. Tieň nás vťahuje do sveta a jeho zaneprázdnenosti, v ktorej zabúdame na jednoduché bytie, na dôveru a prijímanie. Každá ľudská bytosť dosiahne jedného dňa stav, v ktorom začne byť unavená hľadaním domova vonku a je vonkajším svetom natoľko sklamaná, že sa napokon začne otáčať do vnútra a hľadá skutočný zdroj svojho trápenia. Môžeme sledovať rieku naspäť po prúde až k jej prameňu. Jediný spôsob ako nájsť Jednotu je rozpustiť sa. Preto je tu symbolom voda. Odovzdajme sa životu a staňme sa jemnými ako voda. Ľudia nepotrebujú pomoc. Ľudia potrebujú lásku. Potrebujú iba pripomenúť, aké to je byť v prítomnosti lásky. Je to také jednoduché. Žiadne programy, iba láska.

úryvok zo 64 Ciest
preklad Boris List

Génový kľúč 24

28. 4. – 3. 5. 2022.

Závislosť – Invencia – Ticho

Iba v Tichu sme skutočne spolu.
Mnohí mystici predviedli silu tohto siddhi.
Keď nerozprávame, nie sme rozptyľovaní slovami.
Potom môže začať komunikovať Kvintesencia a rozhovor vedie aura.
Keď zdieľame čas s niekým kto má tichú myseľ, naša vlastná myseľ sa utíši.
Skutočné Ticho je nákazlivé.
úryvok z Odvážiť sa byť Božskí
preklad Boris List

Génový kľúč 27

22.4.- 27.4. 2022

Sebectvo – Nezištnosť – Altruizmus

Všetci potrebujeme objaviť svoj vyšší zámer v živote. Potrebujeme určiť jeho vibráciu vnútri nás a nechať ju vyžarovať z buniek celej našej bytosti. Nech plynie do našich vzťahov, práce a všetkých našich činov. Tak začneme okamžite prosperovať.
Dávanie uvoľňuje prúdy liečenia a uzdravuje nás aj celok.
V dávaní seba z radosti, zo srdca a štedrosti nášho vnútorného bytia je skutočná sila, ktorá dokáže pohnúť horami. Nemýľme sa v sile tohto GK, premení náš svet.
úryvok zo 64 Ciest
preklad Boris List

Génový kľúč 3

16.4. – 21.4. 2022

Chaos – Inovácia – Nevinnosť

 

My ľudia vnímame zmenu ťažko, preto je tento hexagram prekladaný ako Ťažkosti na začiatku. Nezáleží na tom kto sme, alebo čo sme, sme predmetom neustálej zmeny. Inovácia je život a esencia evolučného impulzu života. Tajomstvo Inovácie je súdržnosť. Musíme vytvoriť ostrov súdržnosti uprostred Chaosu. A keď to urobíme, vnesieme poriadok do Chaosu. Čím viac súdržnosti vytvoríme, tým organi-zovanejším sa stane Kozmos. Vlastne poriadok už existuje v Chaose, tak ako Siddhi existuje v Tieni, alebo dub v žaludi. Siddhi Nevinnosti je nevýslovná radosť z hry, z naplnenia prázdnoty svojím tancom, svojím hlasom, svojou prítomnosťou.
Existujú dve nevinnosti. Jednou je nevedomá nevinnosť, ako u novonarodených detí, ktoré vyjadrujú svoju krásu bez povedomia o sebe.
A potom tu máme múdru nevinnosť, ako u starého muža alebo starej ženy, ktorých srdce sa znovu otvorilo po dlhom hľadaní, veľkej bolesti a námahe. Táto múdra Nevinnosť a nevedomá Nevinnosť sú tá istá Nevinnosť, je to rovnaké pole, Siddhi je v Tieni. Rozdiel je vo vedomí. Múdra Nevinnosť prešla celý cyklus. Preto majú starí rodičia s vnúčatami tak silné puto, preto niekedy bábätká vyzerajú ako starí ľudia a preto sa niektorí starí ľudia stanú akoby znovu deťmi.

úryvok zo 64 Ciest
preložil Boris List 

Génový kľúč 63

11.4. – 15.4.

Očakávanie – Oslava- Odpútanosť

Odpútanosť nastáva opačne, ako by sme si mysleli. Skutočné odpútanie nemôže byť vynútené nijakou disciplínou. Akýkoľvek pokus o vynútenie odpútanosti vytvára ešte väčšiu pripútanosť. Prirodzené impulzy života nemôžeme držať pod kontrolou donekonečna. V skutočnej Odpútanosti sa absolútne oddávame všetkým citom.
To neznamená, že podľa nich budeme konať, ale že si ich dovolíme cítiť, objímeme a prijmeme ich.
 
úryvok z Génových kľúčov
preklad Boris List

Génový kľúč 51

5. 4. –  10. 4. 2022

Nepokoj – Iniciatíva – Prebudenie

Prebudenie je v skutočnosti sériou zjemnení. Naša pozornosť sa stáva jednobodová a naše srdce a myseľ sa stávajú jemnejšími a otvorenejšími. Keď sa stretneme s drsnosťou, hlukom, niečim nečakaným, s turbulenciou, či so životným „hrmobitím“, namiesto stiahnutia sa uvolníme, otvoríme, zjemníme a zmiernime. Miernosť je základnou kvalitou umožňujúcou duchovnú iniciáciu. Keď sa staneme poddajnejšími, naše vedomie sa rozšíri a obsahuje širšie výhľady a možnosti.
            úryvok zo 64 Ciest
                                                                    preklad Boris List

 

Génový kľúč 21

30. 3. – 4. 4. 2022

 

Kontrola – Autorita- Chrabrosť

 
Siddhi 21 popisuje pole, ktoré nastane, keď sa človek odovzdá. Inými slovami, keď odovzdáme svoje sebectvo, zostane iba chrabrosť. Božskosť pôsobí cez chrabré skutky a tie si nemôžeme privlastňovať, pretože tie sú prirodzeným prostriedkom vedomia oslobodeného od osobnej kontroly.
 
úryvok zo 64 Ciest
preklad Boris List

Génový kľúč 17

25.3. – 29.3. 2022

Názor – Nadhľad – Vševedúcnosť

Na úrovni tieňa nás naše názory definujú a limitujú.
Premena je možná, ak si dovolíme pozrieť sa a vidieť skrz štruktúru našich názorov a nášho svetonázoru. Otvorme svoje srdcia dokorán a potom sa pozrime na život a uvidíme ho očami 17. daru. Uvidíme krásu, mágiu a zázraky skutočnej podstaty tohto snového sveta v ktorom žijeme. Vševedúcnosť je akoby sme sa stali 360° okom vznášajúcim sa v časo-priestore. My zanikáme, takže nevidíme, ale kozmos vidí skrz nás. Je to ako keď zomrieme a nie je nič, čoho by sme sa mohli báť … krása kozmického západu slnka prinášajúca ukončenie našej individuálnej existencie.

úryvky zo 64 Ciest

preklad Boris List

Génový kľúč 25

19.3. – 24.3. 2022

 

Stiahnutie – Láska – Prijatie

Prijatie nastane, keď si spomenieme na svoje srdce, ktoré nám pripomína, že všetko je ok. Ešte aj uprostred nejakej bolesti je na hlbšej rovine všetko stále v poriadku. Tak začíname znovu dôverovať.

V Prijatí je vždy prítomná nádej, no nie je to slepá emočná nádej, ale životná nádej. Život je o nádeji a optimizme. Prijatie umožňuje aby nastala transformácia. V Prijatí sa dejú zázraky. Prijatie bolesti vyžaduje schopnosť úplného a hlbokého dýchania. Keď sa náš dych dostane hlboko do nášho brucha, môžeme zvládnuť život. Aj keď zažívame intenzívne pocity, tak s otvoreným srdcom môžeme zažať našu vlastnú premenu.

 

úryvky zo 64 Ciest

preklad Boris List

Génový kľúč 63

2. 3. – 7. 3. 2022

Pochybnosť – Skúmanie – Pravda

GK 63 sa špecializuje na vzorce, miluje pekné a úhľadné tvary a geometrie a dokonalý, sekvenčný a logický prúd údajov, ktoré dávajú zmysel našim životom. Je o ľavej hemisfére a logickom systéme myslenia a samotná logika je práve dilemou tohto GK. Tieňová frekvencia a jej nevedomé strachy uvoľňujú v našom tele niektoré ťažké hormóny a tie narúšajú našu mentálnu rovnováhu. Čím viac sa strachujeme, tým viac sa dostávame do Pochybnosti. Celé je to o mozgovej chémii medzi pravou a ľavou hemisférou a o udržiavaní jej rovnováhy v našom tele. Dar Skúmania je o udržiavaní otvorenej mysle a využití energie logiky, namiesto toho, aby sme sa stali jej obeťou. Je to veľmi mocný a liečivý dar. Začínajú s ním všetci hľadači. Pochybnosť vyrazí na cestu aby objavila svoj zdroj. 63. Dar nie je o odpovediach, ale o otázkach a o tom ísť do hĺbky Pochybnosti a povahy našej bytosti. Vo vyšších úrovniach 63. Daru začíname vstupovať do paradoxu našich životov a naša myseľ sa stáva jemnejšou a poddajnejšou. Vidíme obmedzenia logiky, začíname ju opúšťať, vstupujeme do tajomstva a rozpúšťame sa v našom hľadaní … . Naša planéta a všetci ľudia a všetky tvory ktoré ju obývajú, živé, mŕtve aj tie, čo sa ešte len narodia, všetci sme aspektami jedinej spoločnej Pravdy. Je za našim vnímaním, a predsa je bližšie než tlkot srdca.
 
úryvky zo 64 Ciest
preklad Boris List

Génový kľúč 37

24. 2. – 1. 3. 2022

Slabosť – Láskyplnosť – Rovnosť

Slabosť nastáva stratou rovnováhy medzi mužským a ženským v nás a vo svojej podstate je následkom nevedomého presvedčenia, že sme bezmocní. Kýmkoľvek sme a kdekoľvek sa nachádzame, vždy máme možnosť prekonať náš vnútorný tieň, ktorý verí tomu, že sme slabí. Čo nastane, keď odomkneme tú ukrytú silu? Uvoľní sa sféra daru, ktorá vždy prináša rovnováhu a rovnosť. Staneme sa svedkami dvorenia animy s animom, ktorí sa vyrovnávajú. Siddhi Láskyplnosti môžeme cítiť iba vo vedomí skupiny. Nemôže sa objaviť v izolácii, pretože je spojivom, ktoré nás spolu zjednocuje. Láskyplnosť je srdcom vesmírnej matky.

úryvky zo 64 Ciest
preklad Boris List

Čo je nového?

Na blogu nájdeš príspevky o tom ako sa Génové kľúče prejavujú v našich životoch. Ďalšie nové informácie zverejňujeme v priestore webu. Nemusíš zisťovať či je zverejnený nový príspevok, stačí keď sa prihlásiš k odberu. Radi ti pošleme notifikáciu.

Odoberanie noviniek

Ak si prajete pravidelne dostávať novinky o našich aktivitách emailom, vyplňte a pošlite nám formálar.

GDPR

Vaše prihásenie k odberu informácií zo stránky Génové kľúče Slovensko prebehlo úspešne.