Ešte väčšia podpora

Pulz //

Pulz vychádza zo syntézy astrológie, I-tingu a 64 hexagramov a predstavuje archetypy 64 génových kľúčov.

Sleduje aktuálne astrologické súradnice a hovorí o génovom kľúči, ktorým slnko práve prechádza na svojej ceste cez všetkých 64 génových kľúčov v rámci jedného roka.

Slnko prejde jedným z génových kľúčov približne za päť a pol dňa a približne jeden deň putuje každou zo 6 línií. Cesta slnka sa v hologenetickom profile odzrkadľuje v oblasti Životnej úlohy ako číslo génového kľúča a jeho línie.

Pulzácia génových kľúčov prináša do nášho sveta témy na spracovanie a príležitosti využiť ich ako podporu. Každý kľúč je inšpiráciou, motiváciou, či cestou pre integráciu – prijatie každej našej časti a objatie samých seba s láskou bez podmienok. Naša cesta vedie od Tieňa k Siddhi cestou Daru.

Génový kľúč 13

2. – 8. 2. 2024

Nesúlad – Rozpoznanie – Empatia

Výzvou je počúvať, otvoriť oči, myseľ, srdce a čítať to, čo je napísané všade okolo nás aj vnútri nás. Ale na frekvenčnej úrovni tieňa nepočúvame a teda ani nemôžeme počuť žiadne tajomstvá. Dovoľujeme, aby sme boli v našich životoch príliš zaneprázdnení. Žijeme s  nesmiernym hlukom v našich hlavách a máme mnoho vrstiev brnenia okolo srdca. Hlavným tajomstvom GK 13 je počúvanie a jeho dilemou je pesimizmus. Zachytíme dobrú správu, no neuveríme jej, pretože sa nevieme celkom otvoriť, aby sme tomu verili. A náš tieň nám pritom šepká do ucha : “Ako je možné, že sa tak veľa ľudí mýli a iba ja a možno zopár ďalších vieme, čo je správne”.

 64 ciest

Preklad Boris List

Génový kľúč 19

 28. 1. – 2. 2. 2024

 

Spoluzávislosť- Citlivosť- Sebaobetovanie

Dar Citlivosti však nezamieňajme s precitlivenosťou, hepersenzitivitou, či sentimentalitou. Precitlivenosť je trápením spôsobeným tieňovým frekvenčným pásmom. Ak si však doprajeme dostatok času, trpezlivosť a seba lásku, môžeme prepísať ktorýkoľvek z týchto vzorcov. A dar 19 je dar liečenia. Vie ako sa vyliečiť, pretože vie čo potrebuje. Dar 19 nedopustí vyhorenie, pretože pozná tajomstvo rovnováhy – ako naplniť svoje potreby a vyvážiť ich s potrebami ostatných. Citlivosť rastie súčasne ako rastieme my. Keď umožníme kacírstvu jasnej mysle a čistoty srdca preniknúť do nášho života, začne sa uvoľňovať naša pripútanosť k dráme okolo nás. Začneme sa zbližovať so životom aj s ostatnými. Namiesto vyhýbania či skrývania sa, ideme v ústrety okolnostiam. Citlivosť nás robí viac ľudskými, zaoblenými a celistvými.

64 ciest, preklad Boris List

Génový kľúč 41

22. 1. – 27. 1. 2024

Fantázia – Predvídanie- Emanácia

Dar GK 41 Predvídanie je veľmi výnimočný. Vyššie frekvencie, ktoré pôsobia prostredníctvom tohoto kľúča umožňujú zachytávať veľmi špecifické informácie z morfogenetického poľa.

Programovacím partnerom daru Predvídanie je dar GK 31 Vodcovstvo. Pracujú spoločne a navzájom sa posilňujú. Dar GK 31 sa ladí na vysokofrekvenčných vodcov na planéte. Najlepšími vodcami sú tí, ktorí stavajú na minulosti a predvídajú, čo príde.

Génový kľúč 60

17. 1. – 22. 1. 2024

 

Obmedzenie – Realizmus- Spravodlivosť

Tento týždeň sa zamýšľame nad 60. génovým kľúčom – génovým kľúčom realizmu. Tento týždeň je určený na budovanie štruktúr alebo realizáciu plánov. Takéto formy potrebujeme, aby v našich životoch nastala magická zmena…

Génový kľúč 61

11. 1. – 16. 1. 2024

Psychóza – Inšpirácia – Posvätnosť

Tento týždeň rozjímame nad GK 61 – Inšpirácia z vyšších rovín. Ide o Kľúč svätosti, kde je všetko, dokonca aj to najnižšie, vnímané a poznávané ako posvätné. Skúste to tento týždeň aplikovať na niečo vo svojom živote.

Génový kľúč 54

5. 1. – 11. 1. 2024

 

Nenásytnosť – Vzostup – Ašpirácia

Tento týždeň tancujeme s  GK 54 – Vzostup. O čo vo svojom živote usilujete? Čo je najvyšší cieľ, ktorý by ste mohli prejaviť vo svojom osude? Vysnívajte si to a stane sa to.

Génový kľúč 38

31. 12. 2023 – 5. 1. 2024

Zápas – Vytrvalosť – Česť

Tento týždeň sa zameriame na kľúč 38 – Kľúč duchovného bojovníka. Dokážeš byť bojovníkom bez námahy, ktorého hlboká, láskyplná múdrosť obchádza aj potrebu boja? Pravý bojovník nechce bojovať a konflikt sa stáva tancom, ktorý paradoxne prináša koniec konfliktu.

Čo je nového?

Na blogu nájdeš príspevky o tom ako sa Génové kľúče prejavujú v našich životoch. Ďalšie nové informácie zverejňujeme v priestore webu. Nemusíš zisťovať či je zverejnený nový príspevok, stačí keď sa prihlásiš k odberu. Radi ti pošleme notifikáciu.

Odoberanie noviniek

Ak si prajete pravidelne dostávať novinky o našich aktivitách emailom, vyplňte a pošlite nám formálar.

GDPR

Vaše prihásenie k odberu informácií zo stránky Génové kľúče Slovensko prebehlo úspešne.