Ešte väčšia podpora

Pulz //

Pulz vychádza zo syntézy astrológie, I-tingu a 64 hexagramov a predstavuje archetypy 64 génových kľúčov.

Sleduje aktuálne astrologické súradnice a hovorí o génovom kľúči, ktorým slnko práve prechádza na svojej ceste cez všetkých 64 génových kľúčov v rámci jedného roka.

Slnko prejde jedným z génových kľúčov približne za päť a pol dňa a približne jeden deň putuje každou zo 6 línií. Cesta slnka sa v hologenetickom profile odzrkadľuje v oblasti Životnej úlohy ako číslo génového kľúča a jeho línie.

Pulzácia génových kľúčov prináša do nášho sveta témy na spracovanie a príležitosti využiť ich ako podporu. Každý kľúč je inšpiráciou, motiváciou, či cestou pre integráciu – prijatie každej našej časti a objatie samých seba s láskou bez podmienok. Naša cesta vedie od Tieňa k Siddhi cestou Daru.

Génový kľúč 35

 2. 6. – 7. 6. 2023

 

Hlad – Dobrodružstvo – Bezhraničnosť

Žiadna myseľ nikdy nevyrieši záhady vesmíru – času a priestoru – pretože myseľ je len malým aspektom týchto záhad. Srdce, alebo to, čo niektorí ľudia nazývajú mysľou sídliacou v srdci, je jediným aspektom v ľudskej bytosti, ktorý môže odhaliť tajomstvo bezhraničnosti. Čo nám teda môže povedať Siddhi GK 35? Môže nám povedať len jedno – že čistá bezpodmienečná láska dokáže prelomiť všetky zákony vesmíru. Kedykoľvek pocítite čo i len zlomok tohto druhu lásky, všetko sa stane možným.

Kniha Génové kľúče

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 16

27. 5. – 1. 6. 2023

Ľahostajnosť – Všestrannosť – Majstrovstvo

Dar GK 16 sa učí holograficky, synteticky pomocou srdca, tela a mysle. Tento génový kľúč je o dokonalosti. Keď z rovnice odstráme ľahostajnosť, všetky zručnosti a prirodzený talent môžu byť použité na službu celku, a nie na individuálnu slávu a bohatstvo. Skutočne prosperovať môžeme len vtedy, keď pomáhame druhým a keď im pomáhame poctivo. Slúžiť životu znamená rešpektovať každú úroveň spoločnosti. Znamená to ctiť si reťaz života. Znamená to pochopiť vzájomnú prepojenosť všetkých vecí. Odtiaľ pochádza Dar všestrannosti, z tejto holografickej múdrosti. Keď nahliadneme do holografickej pravdy jedného predmetu, môžeme vidieť, ako tá istá vyššia téma alebo kvalita prechádza všetkými predmetmi.

64 ciest

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 20

21. 5. – 26. 5. 2023

 

Povrchnosť – Sebaistota – Prítomnosť

Plne prítomný môžeš byť len vtedy, keď všetko vidíš. S prítomnosťou prichádza absolútne poznanie. To je všadeprítomnosť. Pre dualistickú myseľ je to ťažko predstaviteľný koncept. Poznať svoju vlastnú budúcnosť? Byť si vedomý každého detailu, nie ako postupnosti, ale s vašou pamäťou pracujúcou súčasne dozadu aj dopredu. Vo vašich bunkách už nie je žiadna neistota. Cez vás dýcha Boh. V tomto siddhi je božský dych.

Odvážte sa byť Božský

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 8

16. 5. – 20. 5. 2023

Priemernosť – Štýl – Výnimočnosť

Pravý rebel, ktorý skutočne uvoľnil svoje vnútorné svetlo, nemá v sebe ani štipku napodobňovania. Neustále prekračuje všetky definície toho, kým je. Nikdy nedokáže vstúpiť dvakrát do tej istej rieky.

Práve preto frekvencia Daru uvoľňuje takú vlnu tvorivosti. Je to atómová explózia, ktorá nastane, keď sa všetky tie definície toho, kým sme, začnú rozpúšťať a my začneme vstupovať do inej dimenzie, do spôsobu života, ktorý je oveľa poburujúcejší než čokoľvek, čo by sme si sami mohli vymyslieť.

64 ciest

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 23

10. 5. – 15. 5. 2023

 

Zložitost – Jednoduchosť- Kvintesencia

Spomeňte si na človeka alebo ľudí, ktorých poznáte, alebo o nich snívate, ktorí majú jednoduchý život. Uvažujte o prvkoch života, ktoré vás oslovujú, po ktorých tajne túžite. Postupom času si svoj život pretvorte tak, aby zodpovedal takémuto obrazu, a dávajte si pozor na volanie sirén modernej kultúry. Hrajte sa s ňou. Užívajte si jej technológie a prelomové objavy, ale dávajte si pozor, aby ste sa nestali obeťou marketingu. Ten chce, aby ste mali zložitý život. Chce, aby ste míňali, míňali, míňali. A potom skončíte pri rozhadzovaní, rozhadzovaní, rozhadzovaní. Buďte vzdorovití. Buďte silní. Buďte jednoduchí.

64 ciest

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 2

4. 5. – 9. 5. 2023

Dezorientácia – Orientácia – Jednota

Siddhi GK 2 je pôvodná povaha samotného vedomia a prejavuje sa ako nádherný plán rozvíjajúci sa v čase a priestore, unášaný prúdmi evolúcie. Všetky mýtické cesty sú ozvenou cesty Zeme a nášho vesmíru. Všetky začínajú opustením teplého náručia matky a pohodlia domova a jedného dňa sa musia opäť vrátiť do tohto náručia. Pre nás, ako druh, je toto naše konečné predurčenie – realizovať náš stav jednoty a zjednotenie so všetkým, čo je.

Kniha Genové kľúče

Preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 24

 28. 4. – 3. 5. 2023 

Závislosť – Invencia – Ticho

Len v tichu sme skutočne spolu. Mnoho mystikov preukázalo silu tohoto Siddhi. Tým, že človek nehovorí, nemôže byť slovami rozptyľovaný. Kvintesencia potom začne komunikovať a aura rozpráva. Keď zdieľate čas s mlčiacou mysľou, vaša vlastná myseľ sa odmlčí. Pravé ticho je nákazlivé.

 Odvážte sa byť božskí

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 27

22. 4. – 27. 4. 2023

Sebectvo – Altruizmus – Nezištnosť

Rastie obrovské globálne hnutia smerom k udržateľnosti, k spôsobu života, ktorý je zakorenený vo vyšších hodnotách a etike. Dokonca aj vo svete tvrdého biznisu, ktorý je najvyššou doménou sebectva, aj v ňom už prúdi myšlienka spoločenskej zodpovednosti. Pre ľudstvo sa blíži nový úsvit a 27. Dar je v centre diania.

Všetci musíme nasadnúť na túto vlnu a plaviť sa na nej. Všetci musíme nájsť svoj vyšší cieľ. Musíme v sebe nájsť jeho vibrácie a nechať ich žiariť v bunkách našej bytosti. Musíme ju nechať prúdiť do všetkých našich vzťahov a potom do našej práce a nášho konania. Okamžite sa nám začne dariť. Dávanie uvoľňuje prúdy uzdravovania. Uzdravuje nás a uzdravuje celok. Dávať zo seba z radosti vlastného srdca, z energie nášho vnútra – to je skutočná sila. To je to, čo pohne horami. Nemýľte sa v sile tohto génového kľúča, premení náš svet.

 64 ciest

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 3

 17. 4. – 21. 4. 2023

 

Chaos – Inovácia – Nevinnosť

Oveľa vzrušujúcejší než samotná kreativita je Dar Inovácia. Znamená to, že ste sa natrvalo vymanili z perspektívy strachu založenej na tieňovej frekvencii. Inovácia rastie vďaka optimizmu, ktorého základom však nie je nádej. Skutočný optimizmus je dynamická energia, ktorá je základom tvorby. Prostredníctvom tretieho daru začínate využívať vyššie aspekty vo svojej vlastnej DNA. Princípom nie je zmena samotnej DNA, ide o to, že frekvencia, ktorá ňou prechádza, aktivuje jej skryté naprogramovanie. Takto jednobunkový život ustúpil kooperatívnemu životu a takto ľudské sebectvo musí a bude ustupovať kolektívnemu vedomiu.

 Kniha Genové kľúče

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 42

11. 4. – 16. 4. 2023

Očakávanie – Odpútanie – Oslava

Odpútavanie sa deje opačným spôsobom, než by sa mohlo zdať. Skutočné odpútanie sa nedá vynútiť disciplínou. Akýkoľvek pokus vynútiť si odpútanie jednoducho vytvára väčšiu pripútanosť. Prirodzený impulz nemôžete zadržiavať donekonečna. Pri skutočnom odpútaní sa človek absolútne podvolí každému pocitu. To neznamená, že sa naň musí reagovať, ale že ho treba prijať, dovoliť mu a akceptovať ho.

Kniha Génové kľúče

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 51

5. 4. – 10. 4. 2023

 

Nepokoj – Iniciatíva – Prebudenie

Prebudenie je v skutočnosti sériou zjemnení. Naše vedomie sa stáva viac jednobodovým, ale naše srdce a myseľ sa stávajú jemnejšími a otvorenejšími. Vždy, keď sa stretneme s drsnosťou, neočakávaným, hlukom, turbulenciou a hromobitím života, namiesto toho, aby sme sa napli, musíme sa uvoľniť a otvoriť, zmäknúť a stať sa miernejšími. Miernosť je základná vlastnosť potrebná na pre duchovné zasvätenie. V skutočnosti, keď sa stávame poddajnejšími, tak sa naše vedomie rozširuje, aby otváralo duševné obzory a možnosti.

64 ciest

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 21

30. 3. – 4. 4. 2023

Kontrola – Autorita – Chrabrosť

  1. Siddhi opisuje pole, ktoré nasleduje odovzdanú ľudskú bytosť. Inými slovami, keď sa vzdáme svojho „ja“, zostane nám už len chrabrosť. Božské pôsobí prostredníctvom udatných činov. Takéto činy nemôžeme vlastniť, sú jednoducho operatívna práca vedomia, keď sa oslobodí od osobnej kontroly.

 

64 ciest

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 17

23. 3. – -29. 3. 2023

 

Názor – Nadhľad – Vševedúcnosť

Prostredníctvom Siddhi Vševedúcnosť získava svet svojich skutočných jasnovidcov a veštcov. Existuje stará tradícia, že pravý jasnovidec je vždy slepý alebo že pravé veštectvo je hluché. Symbolizuje to, čo znamená, že vedomie vidí skôr cez vás, než vy cez neho. Pri takejto vysokej frekvencii sa ľudské telo stáva len nástrojom pre vedomie. Prostredníctvom 17. Siddhi sa vedomie hrá hry mája (t.j. závoj), hoci sedí mimo mája. Ak 17. Siddhi ponúka názor alebo pohľad, robí to preto, aby sa mohla odohrať určitá ľudská dráma. Preto niektorí majstri niekedy hovoria svojim žiakom zvláštne veci – aby určitý názor prešiel vedomím daného človeka a vyvolal určitú transmutáciu. Takéto veci sa vyslovujú z vševedúcnosti a každý, kto hovorí z vnútra siddhického stavu, postupuje rovnako. Aj to je siddhi, ktoré prichádza na svet, aby sa prejavilo. Niekedy je pre určitých ľudí súčasťou ich karmického odkazu počuť o vlastnej budúcnosti. Niekedy počúvanie o svojej budúcnosti túto budúcnosť skutočne vytvára a niekedy vytvára opačný efekt, anuluje ju.

Kniha Génové kľúče

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 25

19. 3. – 24. 3. 2023

Pochybnosť – Skúmanie – Pravda

K prijatiu dochádza, keď si spomenieme na svoje srdce. Naše srdce nám pripomína, že všetko je v poriadku. Aj uprostred bolesti je na hlbšej úrovni všetko v poriadku. Vtedy opäť začíname dôverovať. Prijatie je vždy spojené s nádejou. Nejde o slepú emocionálnu nádej, ide o nádej života. Život je nádej, život je optimizmus. Prijatie pripúšťa možnosť, že môže dôjsť k premene.

Prijatie je miesto, kde sa deje kúzlo. Prijatie bolesti si vyžaduje plnú a hlbokú schopnosť dýchať. Teraz keď dýchame hlboko do brucha, život zvládneme. Bez ohľadu na to, aké intenzívne sú naše pocity, s otvoreným srdcom môžeme zapáliť vlastnú transformáciu.

64 ciest

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 36

13. 3. – 18. 3. 2023

 

Turbulencia – Ľudskosť – Súcit

Máme tu temnú noc duše. Súcit je aspektom Milosti. Vyrastá z Daru Ľudskosti a je to paradox, rastie, šíri sa až za samotnú ľudskosť, pretože pochádza z hviezd. Je to hviezdna vôňa. Súcit je jadrom každého atómu stvorenia. To objavíme, keď sa dostaneme priamo do jadra prvotného zranenia. Všetci veľkí mystici musia prejsť touto temnou nocou, kde sa stretávajú so svojimi najhlbšími strachmi.

Odvážte sa byť božskí

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 22

8. 3. – 12. 3. 2023

Zneváženie – Láskavosť – Milosť

Keď sa nachádzame v prítomnosti veľmi malého dieťaťa, môžeme zavnímať jemnú auru svetla, ktoré ho obklopuje. Niekedy budeme mať dojem, že sa pozerá na veci okolo seba, ktoré nevidíme. V prvých rokoch života dieťa žije vo vnútornom svete svetla. Prichádza na pozemskú úroveň a prináša so sebou iný svet. Jeho čistota a nepoškvrnená nevinnosť je prostredníkom, ktorý z tohto iného sveta priťahuje aj jeho bytosti. Najvyšším potenciálom každého dospelého človeka je znovu nadobudnúť tento stav osvietenia. Musíme však prejsť hlbokým liečením svojej najhlbšej rany – genetického vzorca predkov, ktorý sme si so sebou priniesli aj do inkarnácie.

 

Sedem posvätných pečatí

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 63

2. 3. – 7. 3. 2023 

 

Pochybnosť – Skúmanie – Pravda

Na najvyššej úrovni frekvencie existuje len jeden produkt, a tým produktom je Pravda. Vo svete existujú stupne pravdy, ktoré sú zamaskované ako výrobky. My ich kupujeme alebo predávame. Menou v tomto obchode je komunikácia prebiehajúca medzi prvkami jedinej Pravdy. Zabudli na svoj spoločný zdroj a cítia potrebu vzájomne obchodovať s aspektmi svojej vlastnej oddelenosti. Svet podnikania a obchodu je veľkým javiskom, na ktorom sa prejavuje stav vývoja ľudského vedomia. To, že teraz môžeme vidieť celú svetovú scénu, a nie iba naše najbližšie okolie, nám nastavuje zrkadlo ešte jasnejšie než kedykoľvek predtým. Keď Pravda začne prenikať do sveta obchodu, budeme svedkami pomalej, ale trvalej transformácie a jej pohyb budeme vidieť naprieč svetovou scénou.

Prosperita – sprievodca Perlovou sekvenciou

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 37

25. 2. – 1. 3. 2023

Slabosť – Rovnosť – Skúmanie

Siddhi GK 37 Nežnosť je prirodzeným prostredím obklopujúcim všetkých rodičov a deti. Keď chlapci prídu na svet a vyrastajú v podpore a nehe, ich ženská stránka už nebude ohrozená. Svet, ako ho vnímame, sa začne meniť, keď z týchto chlapcov vyrastú emocionálne vyrovnaní muži.

A naopak, práve prostredníctvom budúcich mladých dievčat sa do sveta dostanú veľké sociálne zmeny. Z energetického hľadiska víziu syntézy nesie ženská stránka, a mužská ju bude budovať. Toto je zovšeobecnený plán budúcej spoločnosti – bude to svet, v ktorom mužský princíp slúži ženskému princípu. To, čoho sme teraz svedkami, teda nie je úpadok rodinnej jednotky, ale úplné predefinovanie toho, čo rodina skutočne znamená. Rodina je štruktúra, ktorá vytvára auru nehy na celej planéte – posilňuje jednotlivcov a zároveň podporuje spoločenstvá.

V budúcnosti už rodina nebude izolovaným kmeňovým fenoménom, bude kolektívnym vzorom dýchania, spýjajúcim všetky ľudské bytosti. Toto je budúcnosť, ktorá prichádza. Je to tá istá vízia, ktorú Kristus považoval za prirodzený stav ľudstva a nazýval ho nebeským kráľovstvom.

 Kniha Génové kľúče

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 55

19. 2. – 24 2. 2023

Mentalita obete – Sloboda – Sloboda

Ľudstvo čaká rozsiahla a dynamická zmena v podobe genetickej bunkovej mutácie. Spúšťa ju génový kľúč 55 a s ním spojená aminokyselina histidín. V čase keď čítate tieto slová je vaše vlastné telo na chemickej úrovni v procese prípravy na túto mutáciu. Proces prebieha aj na kolektívnej úrovni a nie je voči nemu imúnna žiadna ľudská bytosť. Pre vyššie vedomie je na najvyššej úrovni génový kľúč 55 spúšťacím kódom. Tento proces má mnoho hlbokých dôsledkov a jeho rozvíjanie má špecifickú postupnosť. Pri hlbšom skúmaní tohto génového kľúča sa pokúsime nazrieť do budúcnosti, budeme sa zaujímať akým zmenám čelíme a sa nás, ako jednotlivcov aj ako spoločnosť, dotknú.

 

Kniha Génové kľúče

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 30

13. 2. – 18 2. 2023

 

Túžba – Ľahkosť – Vytrženie

Túžby nie sú nepriateľmi. Sú to hostia. Prichádzajú a odchádzajú. Použitím kontemplačného prístupu umožníme veciam vstúpiť. Jeho veľkorysosť nám umožňuje načúvať im, dávať im priestor aby zostali alebo odišli, pozorovať ich. Niekedy túžbu prežívame navonok, inokedy sa vráti do ničoty. Čím je naše vedomie širšie, tým viac priestoru dávame túžbam. Sme tu predovšetkým na to, aby sme sa od nich učili. Čomu? V súvislosti s Túžbou je najväčším problémom myseľ. Myseľ sa môže Túžby zmocniť a nafúknuť ju zo všetkých strán. Myseľ tiež môže Túžbu rozdúchať ako vietor plameň. Ostražití musíme byť najmä v prípadoch, keď sa stretne naša myseľ a Túžba.

64 ciest

Preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 49

8. 2. – 12. 2. 2023

Reakcia – Revolúcia – Znovuzrodenie

Aj keď sa staré modely rúcajú vidíme, ako sa okolo nás objavujú počiatočné fázy nového poriadku. Siddhi GK 49 umožňuje vzniknúť tomuto znovuzrodeniu. Znovuzrodenie znamená, že to, čo prichádza, sa nepodobá tomu, čo bolo predtým. Rovnako keď sa prebudíme, to, čím sa stávame, sa nepodobá tomu, čím sme boli. Keď si raz spomeniete, zabudnutie je preč – navždy. Stále musíme žiť, musíme robiť tie isté veci, ale prebývajúce vedomie je úplne iné. Odvážiť sa byť vyvoleným je paradox. My si nevyberáme, tak ako sa môžeme odvážiť? Jednoducho sa musíme odvážiť byť znovuzrodení.

Odvaha byť božským

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 13

2. 2. – 7. 2. 2022

 

Nesúlad – Rozpoznanie – Vcítenie

Trinástym darom je Dar Rozpoznanie. Rozpoznanie hlasu srdca od hlasu mysle. Nie preto, že by myseľ bola zlá, ale preto, že ak sa dostane pred srdce, opäť budeme zažívať nesúlad. Najprv musíme rozoznať čo nám hovorí srdce a až potom do toho vniesť myseľ. Hlas srdca nie je ani hlasom emócií. Počúvať svoje srdce znamená upadnúť do ticha, do pokoja. Impulz nášho srdca vychádza z ticha. Keď vzniká, stáva sa slobodou a nesie so sebou veľké vzrušenie, veľkú istotu.

64 ciest

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 19

28. 1. – 1. 2. 2023

 

Spoluzávislosť – Citlivosť – Sebaobetovanie

V systéme Dream Arc má každý strach svoje meno a každý tvor z podsvetia predstavuje konkrétny strach. GK 19 je strach z pocitov a jeho symbolom je tarantula. Na to, že ide o relatívne neškodné stvorenie, sa tarantula stala pre médií a kinematografiu symbolom hlbokého ľudského strachu. Týmto strachom je strach z fyzického dotyku s bytosťami z podsvetia. Stretnutie s takýmto strachom spočíva v prejavení svojej citlivosti voči iným a aj voči všetkým bytostiam. Čím viac skrývame svoje pocity pred druhými, tým silnejšie umožňujeme tomuto strachu, aby sa stal súčasťou nášho nevedomia.

Tarantula predstavuje portál medzi ľudským svetom a ostatnými prírodnými ríšami. Prijatie hlbokého strachu z fyzického alebo emocionálneho dotyku druhých môže otvoriť hlbokú bunkovú pamäť našej prirodzenej jednoty so všetkými tvormi…

Dream arc

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 41

21. 1. – 27. 1. 2023

Fantázia – Predvídanie -Emanácia

Každý jeden štartovací kodón v každej jednej bunke nášho tela je navzájom elektromagneticky prepojený. To je základ holografického tela, ktoré je zase elektromagneticky prepojené s holografickým vesmírom. Každý impulz v našom vnútri je teda komunikovaný do celku, rovnako ako sa každý impulz v celku chemicky odráža v našej DNA. 

Keď objavíme umenie ovplyvňovať svoju vlastnú DNA, môžeme doslova preprogramovať každú bunku svojho tela.

 Génové kľúče

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 60

17. 1. – 221. 1. 2023

 

Obmedzenie – Realizmus – Spravodlivosť

Dar Realizmus nás učí, že transformácia prichádza vždy v pauzách. Plánujeme pre úspech. Načrtneme si predstavu a vyvinieme úsilie. Nech už to, čo konáme, má akúkoľvek podobu, ideme si po svojom. Nevieme kedy a ako príde prelom, no skôr či neskôr k nemu dôjde. Musíme len začať robiť to, čo prúdi z nášho srdca a pretože tvoríme štruktúru, ktorej veríme, úspech príde sám.

 

64 ciest

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 61

11. 1. – 16. 1. 2023

Psychóza – Inšpirácia – Posvätnosť

Vyššie stavy nie sú cieľom. Cieľom je prijatie vyšších stavov. To si vyžaduje, aby sme boli v tele, zdraví, prítomní, a tu v tomto svete, aj keď skúmame, čo sa nachádza mimo neho. Kto by si myslel, že kľúč k vyššiemu vedomiu spočíva v tvorivosti? Možno sme si mohli myslieť, že je v duchovných cvičeniach, asketizme, meditácii alebo v modlitbe. Nuž, je na tom trocha pravdy. Na čo zabúdame a čo je v našom modernom svete zanedbávané, je krása a zázrak – liečivá sila tvorivosti.

64 ciest

preklad: Eva Baluchová

Génový kľúč 54

6. 1. – 10. 1. 2023

 

Nenásytnosť – Vzostup – Ašpirácia

Veľkosť je otázkou hry. Nemá nič spoločné s tým, čo si myslia ostatní. Nemá nič spoločné s remeslom, technikou alebo talentom. Bez vyššej vízie služby sú osobné ambície v podstate formou znehodnotenia. Časť sveta je tak okrádaná.

Túto pravdu nájdete v každom jednom génovom kľúči. Vezmite si napríklad GK 54. Všimnite si jeho ambície. Ambícia je tieňom, ktorý sa musí stať vyššou verziou seba samého – Ašpiráciou – to je 54. Dar. Do procesu prináša úžasnosť podstaty dychu – usilovať sa spolu s ostatnými – kolektívny dych obsahuje usilovanie sa o veľkosť. A aby ste mohli ašpirovať, musíte sa nadýchnuť esencie služby. Ako môžem byť užitočný?

 64 ciest

preklad: Eva Baluchová

Génový kľúč 38

31. 12. – 4. 1. 2022

Zápas – Vytrvalosť – Česť

Česť je dynamické a živé energetické pole. Je to Siddhi, ktoré sa objaví, keď archetyp bojovníka dosiahne svoj plný potenciál. Keď človek žije svoju vlastnú, individuálnu pravdu je česť jeho energetickým poľom. Z tohto pohľadu je česť paradoxom. Hoci sa zdá, že je vrcholom ľudskej individuality, spája, na úrovni vyššieho ja, všetkých ľudí. V energetickom poli cti sa všetky ľudské bytosti stávajú jedným. To je skutočný význam najvyššieho kódexu bojovníka. Česť mení boj na tanec. Je to hra mečov samotnej lásky.

Kniha Génové kľúče

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 58

26. 12. – 30. 12.2022

 

Nespokojnosť – Vitalita – Blaženosť

Bez ohľadu na to, čo si človek myslí, robí alebo hovorí, skúsenosť osvietenia nemožno dosiahnuť hľadaním, aj keď hľadanie mu môže predchádzať. Konečný stav je mimo náš dosah. Hľadajúci stále naráža na slepé uličky. Musíte venovať pozornosť svojej neutíchajúcej nespokojnosti, kým sa nezačnete uvoľňovať a pozerať sa na svoju situáciu s humorom. Takto nakoniec prídete k poznaniu, že Siddhi je prítomná v Tieni, tak ako je kvet v každom okamihu prítomný v semene.

Kniha Génové kľúče

 preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 10

20. 12. – 25 12. 2022

Sebastrednosť – Prirodzenosť- Bytie

10. Dar Prirodzenosti môže zažiariť až vtedy, keď sa vyčerpá sebapozorovanie. Prvé veľké odhalenie, ktoré prichádza z vnútra našej jedinečnosti, je, že nás nemožno označovať žiadnou nálepkou. Keď pochopíme, že nie sme ani svojím menom, ani svojimi činmi, pocitmi, myšlienkami či presvedčením, uvedomíme si, že ľudská prirodzenosť je niečo oveľa väčšie a širšie, než sme kedy tušili.

Kniha Génové kľúče

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 11

15. 12. – 19. 12. 2022

Zatmenie – Idealizmus – Svetlo

Svetlo nebolo nikdy mimo nás, ale prebývy hlboko v samotnej hmote. Je to málo známy paradoxný zákon, že tie najhustejšie oblasti skrývajú najvyššie vybrácie a že skutočný vzostup sa pohybuje smerom nadol a dovnútra.

Pred dnešným svetom je veľká výzva, vniesť jasno do otázky univerza o dobre a zle. Kolektívne vedomie vychádza z lineárneho uvažovania z ľavej mozgovej hemisféry a teda uprednostňuje predovšetkým svetlo. Ženský princíp temnoty, vychádzajúci z pravej mozgovej hemisféry, je postavený svetlu ako protiklad. Preto vzostup temnoty vždy predchádza prelomu skutočného svetla. Je niečím iným ako nami projektovaný obraz svetla. Čisté svetlo Siddhi 11 nemá nič spoločné s dobrom ani zlom. Predstavuje prekonanie duality.

Kniha Génové kľúče

Preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 26

09. 12. – 14. 12. 2022

 

Pýcha – Obratnosť – Neviditeľnosť

Toto je Siddhi Neviditeľnosti. Vytváranie obrovských vĺn prebudenia, ovplyvňovanie všetkého života, aby prekvital, bez toho, aby nás pri tom niekto videl. To je božská pýcha. Len my a bohovia vieme, čo sme urobili. To je druh pýchy, ktorú smieme cítiť voči sebe samým. Nemyslite si, že je to možné až v budúcnosti. To môžeme začať hneď teraz, nech sme ktokoľvek. Najmenší, najbezvýznamnejší skutok nezištnosti zasahuje do vesmíru úponkami svetla, ktoré sa dotýkajú vzdialených kútov reality. Toto je sila neviditeľnej zmeny. Môžeme zmeniť celý vesmír, ale len prostredníctvom nesebeckého činu, nesebeckej myšlienky, nesebeckého slova.

64 ciest

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 5

4. 12. – 8. 12. 2022

 

Netrpezlivosť – Trpezlivosť – Bezčasovosť

Práve piaty génový kľúč tvorí základ 64 génových kľúčov. Obsahuje všetky kódy a vzory života, predstavuje veľkú digitálnu knižnicu vedomia vo svete formy. Kódy ležia stočené a ukryté v každej jednej živej bunke, navinuté do špirálovitých vzorov vašej DNA. Piaty génový kľúč je tiež jedným z tých génových kľúčov, ktoré sa nachádzajú vo všetkých formách života. On jediný udržiava rytmické vzorce, ktoré umožňujú organizmu stabilizovať sa v rámci svojho daného prostredia. Okrem toho je významnou mystickou šachovou figúrkou v rámci genómu, spájajúcou všetky samostatné organizmy do jedného veľkého univerzálneho rytmu – pulzu života.

Kniha Génové kľúče

preklad Eva Baluchová

Génový kľúč 93

28. 11. – 3. 12. 2022

Zotrvačnosť – Odhodlanie- Neporaziteľnosť

 

Jediná sila vo vesmíre, ktorá je skutočne neporaziteľná, je láska. Láska pozná len dávanie, a tak vytvára vákuum, ktoré neustále zaplavuje ďalšia láska. Proti takejto sile sa nedá bojovať, pretože všetky ostatné energie znefunkčňuje tým, že ich vracia k ich zdroju. Keď človek dosiahne túto Siddhi, jeho život sa stane vyjadrením nepremožiteľnej sily lásky.

 

Kniha Génové kľúče

preklad Eva Baluchová

Čo je nového?

Na blogu nájdeš príspevky o tom ako sa Génové kľúče prejavujú v našich životoch. Ďalšie nové informácie zverejňujeme v priestore webu. Nemusíš zisťovať či je zverejnený nový príspevok, stačí keď sa prihlásiš k odberu. Radi ti pošleme notifikáciu.

Odoberanie noviniek

Ak si prajete pravidelne dostávať novinky o našich aktivitách emailom, vyplňte a pošlite nám formálar.

GDPR

Vaše prihásenie k odberu informácií zo stránky Génové kľúče Slovensko prebehlo úspešne.